UCHWAŁA NR VI/32/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/32/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.