UCHWAŁA Nr II/10/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.