UCHWAŁA NR VI/31/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/31/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy działki nr 24 położonej w obrębie Nowe Brzeźno na czas dłuższy niż trzy lata.