U C H W A Ł A Nr III / 13 / 2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości.