U C H W A Ł A Nr III/ 14 /2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości.