REWITALIZACJA TERENU PRZYKOŚCIELNEGO ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ KOŚCIOŁA W PODSTOLICACH

Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 2