Zarządzenie Nr 1004/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1004/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.