I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej (grunt orny): Prosna

Ogłoszenie o wynikach przetargu