Zarządzenie Nr 993/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 993/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.