Zarządzenie Nr 997/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 997/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.