UCHWAŁA NR V/26/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/26/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.