UCHWAŁA NR III/17/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.