UCHWAŁA NR V/23/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Budzyniu stanowiącej własność Gminy Budzyń.