UCHWAŁA NR V/22/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/22/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Budzyń.