UCHWAŁA NR V/21/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/21/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.