UCHWAŁA NR V/19/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/19/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.