U C H W A Ł A NR I / 1/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 listopada 2006 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.