Zarządzenie Nr 991/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 991/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do zbycia.