I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej (grunt orny): Prosna

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie

Załączniki: