U C H W A Ł A NR I / 2/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Budzyń.