U C H W A ŁA Nr XXX /208 /2002 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości.