U C H W A Ł A NR VII / 4 3 / 2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2004 – 2007.