Protokół z III Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 17 grudnia 2014 r.