U C H W A Ł A NR VII/44/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2004 – 2007.