UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/9/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 17 grudnia 2014 roku.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.