UCHWAŁA Nr VII/45/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Margonin.