Protokół z II Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 5 grudnia 2014 r.