UCHWAŁA NR II/4/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 5 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/4/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 5 grudnia 2014 roku.

w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Budzyń.