UCHWAŁA NR VII/46/2003 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.