Informacja za III kwartał 2014 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń