UCHWAŁA NR VII/48/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: utworzenia środków specjalnych w Szkole Podstawowej w Sokołowie Budzyńskim.