Protokół z XL Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2014 r.