Zarządzenie Nr 969/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 969/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie projektu planu zadań zleconych na 2015 rok.