UCHWAŁA NR VII/49/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: utworzenia środków specjalnych w Gimnazjum w Budzyniu.