UCHWAŁA NR XXXIX/305/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/305/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.