UCHWAŁA NR XXXIX/304/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/304/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w Gminie Budzyń.