U C H W A Ł A Nr VII/50/2003 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zamiany nieruchomości.