UCHWAŁA NR XXXIX/303/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/303/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.