Zarządzenie Nr 897/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 897/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.