U C H W A Ł A Nr XII / 72 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.