Zarządzenie Nr 956/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 956/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.