U C H W A Ł A NR XII / 76 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 kwietnia 2004 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2004 r. środków na remont obiektów oświatowych.