U C H W A Ł A Nr XII / 78 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.