Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 22 września 2014 r.