UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 22 września 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.