Zarządzenie Nr 952/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 952/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.