U C H W A Ł A Nr XIII / 82 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w gminie Budzyń.