Zarządzenie Nr 947/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 września 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 947/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic sołectw Budzyń i Kąkolewice.