U C H W A Ł A Nr XIV / 86 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego.