UCHWAŁA NR XVI / 105 / 2004 RADY GMINY BUDZY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wystąpienia Gminy Budzyń ze Spółki z o.o. „Agroplon” i zbycia udziałów.